Sân chơi trường trung học cơ sở đã hoàn thành

September 29, 2021
trường hợp công ty mới nhất về Sân chơi trường trung học cơ sở đã hoàn thành

Sân chơi trường trung học cơ sở đã hoàn thành

Kế hoạch cải tạo sân chơi trong khuôn viên trường đã hoàn thành.Tổng diện tích hơn 8000m2, bao gồm sân bóng đá, đường chạy và khu giải trí.

Dành 7 ngày với 5 công nhân.

trường hợp công ty mới nhất về Sân chơi trường trung học cơ sở đã hoàn thành  0

trường hợp công ty mới nhất về Sân chơi trường trung học cơ sở đã hoàn thành  1

trường hợp công ty mới nhất về Sân chơi trường trung học cơ sở đã hoàn thành  2