Việc xây dựng một phòng tập thể dục tại địa phương đã được hoàn thành.

December 22, 2021

Việc xây dựng một phòng tập thể dục tại địa phương đã được hoàn thành.Thảm tập gym có quy mô