Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Green trip sports industry group Chứng chỉ
  TEST REPORT
 • Trung Quốc Green trip sports industry group Chứng chỉ
  Test report
 • Trung Quốc Green trip sports industry group Chứng chỉ
  GB/T19001-2016idt ISO9001:2015
 • Trung Quốc Green trip sports industry group Chứng chỉ
  ISO45001:2018
 • Trung Quốc Green trip sports industry group Chứng chỉ
  ISO14001:2015

QC Hồ sơ

Green Trip đã đạt chứng chỉ ISO9001,14000, OHSAS và thân thiện với môi trường, chúng tôi cũng đã nhận được chứng nhận SGS và labersports.

 

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 0

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 1

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 2

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 3

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 4

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 5

Green trip sports industry group kiểm soát chất lượng 6

Để lại lời nhắn